Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia praktykę w sprawie wniosków o interpretację dotyczących ulgi IP BOX