Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej