TSUE: umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę