Facebook

Linkedin

TSUE Tag

HWW > Posts tagged "TSUE"

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Ustawodawca unijny w sposób precyzyjny określił zasady przetwarzania danych osobowych w RODO[1], tak aby to przetwarzanie danych było zgodne z prawem. Pod ogólnym pojęciem przetwarzania zawierają się bowiem wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak np. zbieranie, przechowywanie, pobieranie, udostępnianie czy usuwanie lub niszczenie. Wśród najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych ustawodawca uregulował tzw. zasadę ograniczonego celu w art. 5 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którą dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Powyższe oznacza,...

Continue reading

TSUE: umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W wydanym w dniu 29 września 2022 r. wyroku w sprawie Raiffeisen Leasing (C 235/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pisemna umowa zbycia i leasingu zwrotnego stanowi fakturę w rozumieniu Dyrektywy VAT, a tym samym w braku wystawionej wcześniej faktury uprawnia do odliczenia VAT. Czego dotyczyła sprawa Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) była odpowiedź na pytanie prejudycjalne słoweńskiego sądu administracyjnego „czy pisemna umowa może zostać uznana za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy [2006/112] tylko wtedy, gdy zawiera wszystkie informacje wymagane dla faktury zgodnie z rozdziałem 3 (»Fakturowanie«) [tytułu XI] [tej dyrektywy]”. Co w sprawie orzekł TSUE TSUE orzekł, że pisemna umowa zbycia i...

Continue reading