Sąd Najwyższy

3 sierpnia 2023

Wina w wyborze – zagadnienia szczegółowe

Przepis art. 429 k.c. reguluje zagadnienie odpowiedzialności deliktowej podmiotu, który nie jest bezpośrednim sprawcą szkody, ale powierzył wykonanie czynności innej osobie (podmiotowi), która szkodę spowodowała. Jest […]
15 czerwca 2023

Sposób wykładni oświadczeń woli, w tym w świetle czynności konkludentnych

Art. 65 k.c. konstytuuje podstawowe zasady wykładni oświadczeń woli. Zgodnie z powołanym przepisem: Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w […]
27 października 2022

Oświadczenie o potrąceniu a skuteczny zarzut potrącenia w toku procesu

Nieintuicyjność w tym zakresie wynika głównie z dość częstego błędu jakim jest utożsamianie zagadnień oświadczenia o potrąceniu oraz zarzutu potrącenia. Otóż oświadczenie o potrąceniu, o którym […]
4 października 2022

Naprawienie szkody polegające na zapłacie sumy pieniężnej

Szukając odpowiedzi na tak zadane pytanie, intuicyjnie sięgamy do treści art. 363 k.c., który traktuje o sposobach naprawienia szkody. I tak, zgodnie z powołanym przepisem:   […]
22 sierpnia 2022

Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą

Celem treści przepisu art. 108 KC jest przeciwdziałanie dokonywania czynności prawnej w sytuacji konfliktu interesów reprezentowanego i reprezentanta działających w imieniu własnym lub w imieniu innego reprezentowanego. […]