Sposób wykładni oświadczeń woli, w tym w świetle czynności konkludentnych