Naprawienie szkody polegające na zapłacie sumy pieniężnej