Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych