Facebook

Linkedin

ochrona danych osobowych Tag

HWW > Posts tagged "ochrona danych osobowych"

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Ustawodawca unijny w sposób precyzyjny określił zasady przetwarzania danych osobowych w RODO[1], tak aby to przetwarzanie danych było zgodne z prawem. Pod ogólnym pojęciem przetwarzania zawierają się bowiem wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak np. zbieranie, przechowywanie, pobieranie, udostępnianie czy usuwanie lub niszczenie. Wśród najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych ustawodawca uregulował tzw. zasadę ograniczonego celu w art. 5 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którą dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Powyższe oznacza,...

Continue reading