Rozłożenie zasądzonego przez Sąd w wyroku świadczenia na raty