Przymusowy wykup akcji – jak obronić się przed „wyciśnięciem” ze spółki akcyjnej?