Dopłata dla przedsiębiorstw z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej