Aktualności

18 kwietnia 2024

Ministerstwo Finansów potwierdza: Udziały w innych spółkach nie wykluczają korzystania z estońskiego CIT

Kontekst zamieszania wokół estońskiego CIT Niepewność wynikła po interwencji jednego z urzędów skarbowych w Poznaniu, który zażądał od jednej ze spółek złożenia deklaracji CIT-8. Urząd argumentował, […]
16 kwietnia 2024

Sukces Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy w kluczowej sprawie dotacyjnej dla Klienta z Branży Lotniczej

W lutym, po szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajową Administrację Sądową, NCBR podjęło decyzję o wypowiedzeniu 38 umów, co objęło sumę […]
10 kwietnia 2024

Jak przekształcić działalność w spółkę?

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? Czynności wymagane do podjęcia, celem przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zostały wskazane w art. 5845 Kodeksu […]
2 kwietnia 2024

Pozwolenie na budowę

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na budowę? Co do zasady rozpoczęcie: rozpoczęcie budowy, prowadzenie budowy, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowalnego, wymaga uzyskania pozwolenia na […]
27 marca 2024

Przestępstwo niealimentacji w polskim prawie karnym: konsekwencje braku uiszczenia alimentów

Przestępstwo niealimentacji ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów nie wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku. W Kodeksie karnym uchylanie się od […]
11 marca 2024

Polityki prywatności na celowniku UODO. Przyjęto plan kontroli sektorowych na 2024 r.

Przedstawiony plan zakłada kontrolę: Organów przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS na podstawie przepisów ustawy z […]
7 marca 2024

O strukturze organizacyjnej fiskusa słów kilka

Kto zatem sprawuje nadzór nad całą administracją podatkową? Który urząd odpowiada za wydawanie interpretacji podatkowych, a który za przeprowadzanie kontroli celno-skarbowych? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu, […]
4 marca 2024

Ograniczenia i możliwości wypowiadalności bezterminowej umowy licencyjnej

W odróżnieniu od umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych (bowiem osobiste prawa autorskie nie mogą być zbywane), na podstawie której twórca przenosi prawa autorskie do określonego […]
28 lutego 2024

W jakich przypadkach najemca lokalu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia?

Polski ustawodawca przewidział dwa rozwiązania kodeksowe, które umożliwiają skorzystanie z wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia: zgodnie z art. 664 § 2 kodeksu cywilnego: jeżeli w chwili wydania […]