Aktualności

15 listopada 2023

Minimalny podatek CIT – nowa instytucja w polskim prawie podatkowym

I choć przepisy o podatku minimalnym obowiązują już od prawie dwóch lat, Ministerstwo Finansów zwolniło z obowiązku jego zapłaty osoby prawne (od 1 stycznia 2022 roku […]
8 listopada 2023

Instytucja wiążącego polecenia spółki dominującej. Czy spółka zależna ma możliwość odmowy jego wykonania?

Istnienie relacji zależności między spółkami. Regulacja dotycząca wiążącego polecenia ma zastosowanie jedynie do spółek, które są w relacji zależności wobec spółki dominującej, co jest z kolei […]
6 listopada 2023

Rynkowy czynsz najmu nie stanowi ukrytych zysków w estońskim CIT

Czego dotyczyła sprawa Wyrok zapadł w związku ze złożoną przez podatnika skargą na wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną. Podatnik wniósł o wydanie interpretacji […]
31 października 2023

Przedawnienie roszczeń – co warto wiedzieć na koniec roku kalendarzowego

Czym jest przedawnienie? Przedawnienie to instytucja prawna, która sprawia, że upływem określonego czasu dłużnik może odmówić wykonania świadczenia, jeżeli wierzyciel nie dochodził swojego roszczenia w wyznaczonym […]
27 października 2023

Przesłanki wykreślenia z rejestru VAT i procedura przywrócenia wpisu do rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT Przepis art. 96 ustawy o VAT przewiduje kilka przypadków, w których podatnik może być wykreślony z rejestru VAT. Jedną z takich sytuacji […]
23 października 2023

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia praktykę w sprawie wniosków o interpretację dotyczących ulgi IP BOX

Niemniej dla zarysowania kontekstu wskazać należy tylko, że dotychczas aktualny problem w zakresie interpretacji dot. IP BOX polegał na niezgodnym z prawem uchylaniu się Dyrektora KIS […]
18 października 2023

Problem podwójnego opodatkowania spadków i darowizn

W ostatnim czasie kwestia opodatkowania zagranicznych spadków oraz darowizn była przedmiotem np. interpelacji poselskiej (z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 29417), petycji obywatelskiej (z dnia […]
12 października 2023

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – transgraniczne podziały i przekształcenia

Powyższa nowelizacja w wyniku implementacji do krajowego porządku prawnego wyżej wymienionych dyrektyw dotyka wielu kwestii praktycznych, związanych z reorganizacją spółek, w zakresie szerszym niż transformacje zagraniczne. […]
7 października 2023

Nowe biuro Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Nasze nowe biuro znajduje się w sercu miasta, co sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej dostępni dla naszych klientów. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby była funkcjonalna i […]