Facebook

Linkedin

Prawo Telekomunikacyjne Tag

HWW > Posts tagged "Prawo Telekomunikacyjne"

Nowe przepisy w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy w prawie konsumenckim

1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy implementowane do naszego porządku prawnego na podstawie unijnych dyrektyw: towarowej, cyfrowej oraz dyrektywy Omnibus. Przepisy w/w dyrektyw miały zostać zaimplementowane przez państwa członkowskie już kilka miesięcy temu, jednak w Polsce nastąpiło opóźnienie w jej wdrożeniu i finalnie w brzmieniu nadanym polskimi przepisami zaczęły obowiązywać od nowego roku. Nowelizacja objęła szereg przepisów krajowych, m.in. zmianie uległy: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, kodeks wykroczeń, prawo telekomunikacyjne, Nowe przepisy ustaw krajowych będą miały duży wpływ na wielu przedsiębiorców, zarówno...

Continue reading

Jak prawidłowo pozyskiwać zgody na wysyłkę newslettera?

Jak prawidłowo pozyskiwać zgody na wysyłkę newslettera?

Podmioty prowadzące sklepy internetowe lub oferujące inne usługi za pośrednictwem Internetu z pewnością mają świadomość korzyści wynikających z posiadania newslettera oraz ogólną wiedzę na temat jego prowadzenia. Częstym problemem jednak z jakim muszą się one zetknąć już na wstępie jest zgoda użytkownika witryny na przesyłanie mu informacji handlowych na podany w zapisie do newslettera adres e-mail. Wyjaśnijmy – newsletter jest przesyłaniem informacji handlowych, zaś wysyłanie mailowo informacji handlowych jest przetwarzaniem danych osobowych klientów witryny, najczęściej ich imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Przetwarzanie to nie podlega jednak tylko przepisom ogólnego rozporządzenia RODO. Dodatkowe wymagania w tym zakresie zawiera również ustawa o świadczeniu...

Continue reading