Własność intelektualna

3 lipca 2023

Rodzaje praw autorskich i możliwości ich zbywania

Przedmioty prawa autorskiego Przez utwór rozumiemy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności […]
21 października 2021

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy […]