Prawo Cywilne

12 czerwca 2024

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – co dalej?

Przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu Ustawodawca przewidział na gruncie k.p.c. możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego zarówno z urzędu, jak i na wniosek wierzyciela, ale także na […]
10 maja 2024

Mediacja sądowa – co to jest i na czym polega?

Czym jest mediacja? Mediacja jest procedurą rozwiązywania sporów, polegającą na wprowadzeniu pomiędzy strony konfliktu bezstronnej osoby trzeciej, której zadaniem nie jest rozstrzygnięcie sporu, lecz udzielenie stronom […]
31 października 2023

Przedawnienie roszczeń – co warto wiedzieć na koniec roku kalendarzowego

Czym jest przedawnienie? Przedawnienie to instytucja prawna, która sprawia, że upływem określonego czasu dłużnik może odmówić wykonania świadczenia, jeżeli wierzyciel nie dochodził swojego roszczenia w wyznaczonym […]