Znak towarowy

21 października 2021

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy […]