Arbitraż


Nasz zespół Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami arbitrażowymi.

Założeniem i jednocześnie dobrodziejstwem poddania sporu pod osąd niezależnych arbitrów jest dążenie do takiego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwia stronom dalsze wspólne prowadzenie interesów, tak w czasie trwania sporu, jak i po jego rozstrzygnięciu.

Do zalet arbitrażowego rozstrzygania sporów zaliczyć należy w szczególności szybkość, wysoką jakość i elastyczność postępowania oraz stosunkowo niskie koszty, a przede wszystkim kameralną i kulturalną atmosferę dla rozwiązania sporu przez eksperckie grono, szanowane i zaakceptowane przez obie strony.

Rozumiemy to i jesteśmy w stanie pomóc zarówno na poziomie kontraktowym, celem zabezpieczenia takiego właśnie sposobu rozwiązania sporu, jak i na poziomie zaistnienia sporu, reprezentując Państwa interesy.

Nasze wsparcie może obejmować między innymi:

  • negocjowanie lub sporządzenie umów zawierających klauzule arbitrażowe;
  • reprezentacja interesów Klienta przed sądem arbitrażowym, zarówno na gruncie polskich, jak i zagranicznych regulaminów arbitrażowych, jak choćby Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Trybunału Arbitrażu Międzynarodowego w Londynie;
  • prowadzenie postępowań okołoarbitrażowych, tj. chociażby w przedmiocie uchylenia wyroku sądu arbitrażowego, stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego, zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu arbitrażowym i innych.

Osoba kontaktowa

Damian Wojnowski, LL.M.

Adwokat, Partner


damian.wojnowski@hww.pl
+48 (22) 100 42 24

Napisz do nas    W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

    Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.