CEIDG

29 czerwca 2023

Zmiany w doręczeniach korespondencji dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności

Od 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie m.in. zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze. Wszystko to za sprawą nowelizacji kodeksu […]
6 marca 2023

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]
12 sierpnia 2022

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]