Prawo karne

27 marca 2024

Przestępstwo niealimentacji w polskim prawie karnym: konsekwencje braku uiszczenia alimentów

Przestępstwo niealimentacji ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów nie wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku. W Kodeksie karnym uchylanie się od […]