Prawo przewozowe

10 sierpnia 2022

Przedawnienie roszczeń w transporcie na gruncie Ustawy Prawo przewozowe

Powstaje zatem pytanie, z którego aktu prawnego skorzystać na potrzeby danej sprawy. Upraszczając, można powiedzieć, że Ustawa Prawo przewozowe będzie miała zastosowanie – zgodnie z art. […]