Prawo majątkowe

3 lipca 2023

Rodzaje praw autorskich i możliwości ich zbywania

Przedmioty prawa autorskiego Przez utwór rozumiemy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności […]