umowa licencyjna

4 marca 2024

Ograniczenia i możliwości wypowiadalności bezterminowej umowy licencyjnej

W odróżnieniu od umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych (bowiem osobiste prawa autorskie nie mogą być zbywane), na podstawie której twórca przenosi prawa autorskie do określonego […]