Kodeks karny

26 października 2021

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

Prawo karne będzie mogło być zatem zastosowane, nie tylko gdy nie dojdzie do wykonania zobowiązania przez dłużnika, ale też jeśli dłużnik jednocześnie w jakiś sposób przyczynił […]