Restrukturyzacja

23 kwietnia 2024

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy – co to jest i ile trwa?

Cele postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne jest procedurą, której głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika oraz umożliwienie mu podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do […]
8 marca 2023

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Co do zasady po złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego, Sąd rozpoznaje go na posiedzeniu niejawnym, co powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od […]