Sukces Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy w kluczowej sprawie dotacyjnej dla Klienta z Branży Lotniczej