1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Prawo transportowe

Prawo
transportowe


Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów z zakresu prawa transportowego. Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z przewozem towarów zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Oferujemy reprezentację w sporach, które wynikły m.in. wskutek szkód podczas transportu, szkód komunikacyjnych, a także kontakt z ubezpieczycielami w sprawie likwidacji powstałych szkód.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z:

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów spedycji oraz przewozu;
 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorów umów i zleceń z przewoźnikami;
 • Kompleksowa reprezentacja przed ubezpieczycielami m.in. zgłaszanie szkód, przygotowywanie odwołania od decyzji odmownej, reprezentowanie przed sądami w sprawach z ubezpieczycielami;
 • Obsługa roszczeń związanych z usługami transportowymi;
 • Dochodzenie oraz windykacja należności wynikających z nienależytego wykonania umowy przewozu.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski


adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.