Bezskuteczna egzekucja spółki akcyjnej a dochodzenie należności przez wierzyciela