Zuzanna Bokina-Kielbasa

6 grudnia 2021

Celowość kształtowania w umowie spółki z o.o. postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Wspólnicy spółki z  o.o. mogą już na etapie zawiązywania spółki bądź wprowadzając zmiany do umowy wyłączyć lub ograniczyć wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki. Umowa spółki […]
18 października 2021

Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja

Wizerunek ujęty został w katalogu dóbr osobistych wymienionych w kodeksie cywilnym, objętych ochroną wynikającą z art. 23 i 24, jednak kluczowym przepisem jest art. 81 Ustawy […]