Celowość kształtowania w umowie spółki z o.o. postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów