Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja