Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej