Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia