Funkcjonowanie jednoosobowej spółki jawnej w obrocie gospodarczym