Rola interpretacji indywidualnych w prawie przedsiębiorców