99 do 1 to nie spółka jednoosobowa – dominujący wspólnik nie podlega składkom ZUS