W jakich przypadkach najemca lokalu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia?