Terminy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i możliwość ich przedłużenia