Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego