Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki