Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu