Facebook

Linkedin

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

BLOG

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

Business judgement rule to tzw. zasada biznesowej oceny sytuacji. Od 13 października, czyli od dnia, w którym wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych  każda spółka kapitałowa będzie objęta powyższą zasadą (na ten moment jest przewidziana tylko w prostej spółce akcyjnej).

Generalnie zasada biznesowej oceny sytuacji wywodzi się z amerykańskiego systemu prawnego. Wprowadzenie jej na grunt polskiego prawa handlowego ostatecznie rozwieje wątpliwości w zakresie sposób postrzegania odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych  za podjęte decyzje (ale nie tylko bo regulacją są objęci także likwidatorzy).

W ramach nowelizacji dojdzie do ujednolicenia podstaw badania tego czy członek organu dołożył staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności, ponieważ przesłanki będą tożsame na gruncie każdej spółki kapitałowej. Standardy wynikające z obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności można pogrupować w następujący sposób:

  • Lojalne postępowanie wobec spółki oraz
  • Działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego

Jeżeli w danej sytuacji członek organu przy podejmowaniu decyzji będzie kierował się powyższym standardami wówczas będzie wolny od odpowiedzialności.

Istotnym elementem jest moment, który podlega ocenie w świetle powyższych standardów –  moment podejmowania decyzji, a nie późniejszego wystąpienia negatywnych jej skutków  wobec spółki. Chodzi głównie o postępowanie członka organu w ramach przyjętego trybu decyzyjnego, dotyczy to przede wszystkim dysponowaniem informacjami i analizami, które wówczas uzasadniały przekonanie, że będzie to dla spółki korzystne.

W przepisach regulujących buisness judgement rule znajduje się zamknięty katalog podmiotów, do których znajdują one zastosowanie. Zwrócić należy jednak uwagę, kto nie został objęty tymi przepisami, a są to w szczególności prokurenci i pełnomocnicy spółki.

Odpowiednio przepisy dotyczące buisness judgement rule stosuje się do:

  1. odpowiedzialności członków zarządu oraz likwidatorów łączących się spółek wobec wspólników tych spółek – art. 512 KSH
  2. odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorów łączącej się spółki kapitałowej wobec wspólników tej spółki- art. 526 KSH
  3. odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorów spółek uczestniczących w podziale wobec wspólników tych spółek- art. 548 KSH