Możliwość zwrotu pobranych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w Spółce z o.o.