Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – transgraniczne podziały i przekształcenia