Instytucja akcji założycielskich w prostej spółce akcyjnej