Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny


e-mail: mikolaj.hewelt@hww.pl
tel: (22) 100 42 24

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. W swojej praktyce zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie sporów korporacyjnych i transakcji fuzji i przejęć (M&A).

W zakresie sporów korporacyjnych posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących konfliktów akcjonariuszy, odpowiedzialności członków organów spółek oraz ochrony praw mniejszościowych akcjonariuszy, jak również w sprawach karnych o działanie na szkodę spółki oraz oszustw gospodarczych.

Jego działalność zawodowa obejmuje również szeroki zakres działań w sporach z organami podatkowymi i prokuraturą, gdzie skupia się na reprezentacji klientów na każdym etapie postępowań, od etapu przedprocesowego po reprezentację przed sądami.

W związku z wykonywaniem zawodu doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcje zarządcy i syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również reprezentuje klientów jako pełnomocnik w tych postępowaniach.

Jest również aktywny jako wykładowca akademicki na studiach wyższych i podyplomowych oraz jako prelegent na szkoleniach branżowych i konferencjach. Jest także autorem książki o prawnej ochronie majątku oraz licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach korporacyjnych i podatkowych.

Wykształcenie

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów menadżerskich MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre oraz University of Cambridge oraz „International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Columbus School of Law w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości oraz listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.