Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny


e-mail: mikolaj.hewelt@hww.pl
tel: (22) 100 42 24

Doświadczenie

Specjalista w prawie gospodarczym i podatkowym - jest uznanym specjalistą w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego, posiadającym wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, restrukturyzacjach i upadłościach, a także w zarządzaniu sporami korporacyjnymi i procesami fuzji i przejęć (M&A). Jego praktyka prawnicza skupia się na wsparciu przedsiębiorstw w tych kluczowych obszarach, co czyni go cennym doradcą dla wielu wiodących firm.

Ekspert w zarządzaniu sporami korporacyjnymi - W swojej praktyce wykazuje się wyjątkową umiejętnością reprezentacji klientów w skomplikowanych sprawach korporacyjnych, w tym konfliktach między akcjonariuszami, odpowiedzialności członków zarządu, oraz ochronie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sprawach karnych dotyczących działania na szkodę spółki i oszustw gospodarczych.

Doświadczony w sporach z organami podatkowymi - jest specjalistą w reprezentacji klientów w sporach z organami podatkowymi oraz prokuraturą. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw na każdym etapie postępowania, od konsultacji przedprocesowych po skomplikowane procesy sądowe, co czyni go kluczowym doradcą dla firm w sytuacjach wymagających zaawansowanej wiedzy prawnopodatkowej.

Wykładowca i autor o ugruntowanej reputacji - jest również aktywnym wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia na studiach wyższych i podyplomowych. Regularnie występuje jako prelegent na szkoleniach branżowych i konferencjach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami. Jego wkład w literaturę prawniczą obejmuje książkę o prawnej ochronie majątku oraz liczne publikacje w prestiżowych czasopismach korporacyjnych i podatkowych.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego - W ramach swojej praktyki, Mikołaj pełni również funkcje zarządcy i syndyka masy upadłościowej w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, reprezentując klientów w tych skomplikowanych procesach. Jego wszechstronna ekspertyza w restrukturyzacjach pozwala klientom na efektywne przeprowadzenie procesów przekształceń i zarządzanie trudnymi sytuacjami finansowymi.

Wykształcenie

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów menadżerskich MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre oraz University of Cambridge oraz „International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Columbus School of Law w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości oraz listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.