Facebook

Linkedin

 

Mikołaj Hewelt

Mikolaj Hewelt, MBA

Partner, Doradca podatkowy, MBA


e-mail: mikolaj.hewelt@hww.pl

tel: (22) 100 42 24

Mikołaj Hewelt

 

Doświadczenie:

Specjalizuję się w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz podatkowego, jak również prowadzeniu postępowań kontrolnych i podatkowych. W ramach prowadzonej praktyki przeprowadza liczne audyty prawno-podatkowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Przygotowuje rekomendacje i koncepcje, a następnie nadzoruje wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych. Występuje jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jest prelegentem na studiach podyplomowych oraz na szkoleniach branżowych i konferencjach, a także autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach podatkowych.

 

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów menadżerskich MBA na Uczelni Łazarskiego. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre oraz University of Cambridge oraz „International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Columbus School of Law w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Slider