Facebook

Linkedin

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

BLOG

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

W wydanej 22 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1.4011.881.2021.1.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki poniesione przez niego z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu.

Czego dotyczyła sprawa?

Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem była działalność prawnicza.

Działalność podatniczki stanowiła jej jedyne źródło dochodu. Siedziba działalności mieściła się w miejscowości A, w której podatniczka była również zameldowana. Ze względu na specyfikę zawodu oraz kształt rynku prawniczego w miejscu siedziby działalności podatniczka zmuszona była do poszukiwania klientów poza miejscem siedziby prowadzonej działalności.

Na podstawie umowy o współpracę podatniczka nawiązała współpracę z kontrahentem, którego siedziba znajdowała się w miejscowości B, położonej ok. 160 km od miejscowości A. Zgodnie z umową podatniczka była zobligowana do świadczenia usług na rzecz kontrahenta, w jego siedzibie w miejscowości B, od poniedziałku do piątku.

Z powodu znacznej odległości pomiędzy siedzibą prowadzonej przez podatniczkę działalności a siedzibą kontrahenta, z którym podatniczka podjęła współpracę, celem zminimalizowania kosztów prowadzonej działalności związanych z dojazdami oraz noclegami oraz celem właściwego i terminowego wykonywania obowiązków podatniczka wynajęła mieszkanie w miejscowości B. w bliskiej odległości od siedziby kontrahenta.

Wynajęty przez podatniczkę lokal był lokalem mieszkalnym, podatniczka natomiast nie będzie w nim prowadziła działalności gospodarczej. Lokal użytkowany był w celach mieszkaniowych w związku z nawiązaniem współpracy z kontrahentem. Stosunek najmu potwierdzony jest umową.

Na tle przedmiotowego opisu sprawy podatniczka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem czy wydatki z tytułu najmu mieszkania w miejscowości B. tj. czynszu najmu oraz opłaty za media stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT?

Zdaniem podatniczki

Podatniczka stanęła na stanowisku, iż wydatki z tytułu najmu mieszkania w miejscowości B. (w tym: opłata za najem, czynsz oraz opłaty eksploatacyjne) stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Podatniczka swoje stanowisko uzasadniała tym, że przedmiotowe wydatki stanowią uzasadnione i racjonalne wydatki związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą poniesione w celu zyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe, odstępując od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Przedmiotowa interpretacja, jak widać korzystna dla podatników nie stanowi wyjątku od reguły. W podobny sposób Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiadał się również w innych rozstrzygnięciach m.in. interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1091.2021.2.RK, czy interpretacji z 7 października 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.697.2020.1.AP.

Powyższe stanowi więc dobrą informację, szczególnie dla wszystkich tych podatników, którzy dotychczas łączyli możliwość zaliczania w koszty podatkowe czynszu najmu z przenosinami siedziby działalności pod adres najmowanego mieszkania (co niekiedy również nie było możliwe z uwagi na ograniczenia wynikające z umów najmu, albo do czego zniechęcała podatników myśl obowiązkach aktualizacyjnych m.in. w zakresie CEIDG czy VAT).

Autor: Mateusz Kowalski, aplikant radcowski