Faktura proforma jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 k.c.