Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nieugięty w sprawie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r