Mateusz Sołkowicz

Prawnik


e-mail: mateusz.solkowicz@hww.pl
tel: +48 22 100 42 24 

Doświadczenie

Interesuje się prawem podatkowym w szczególności problematyką podatków dochodowych oraz prawem karnym w tym prawem karnym skarbowym.

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywca wyróżnienia w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym.

Odbywał praktyki w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz Ministerstwie Edukacji i Nauki.